Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ANALIZE TLA U 2022. GODINI

Maksimalan broj uzoraka koji će se sufinancirati po jednom korisniku je do maksimalno 5 uzoraka.

Autor/Izvor:D.Š./OV
Foto: Ilustracija

Općina Viljevo će u 2022. godini sufinancirati analizu plodnosti tla do maksimalno 240 uzoraka. lznos sufinanciranja je 50 % po uzorku. Maksimalan broj uzoraka koji će se sufinancirati po jednom korisniku je do maksimalno 5 uzoraka.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici za sufinanciranje troškova analize tla su fizičke i pravne osobe koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

• da imaju prebívalište na području Općine Viljevo,
• da na području Općine Viljevo imaju registriran: OPG, obrt (s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti), ili trgovačko društvo (s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
• da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Viljevo.

Korisnici su dužni uz zahtjev za sufinanciranje dostaviti:

• dokaz da su upisani u Upisnik poljoprívrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Rješenje),
• za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
• dokaz da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Viljevo (posjedovni list ili izvod iz zemljišne knjige).
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s naslova javnih davanja,
• potvrda Općine Viljevo o nepostojanju duga prema Općini Viljevo,

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu podnose do 31. prosinca 2022. godine ili do utroška 240 uzoraka tla, a rješavaju se prema redoslijedu prijavljivanja.

Obrazac zahtjeva może se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo ili na Web stranici Općine Viljevo https://www.vilievo.hr/ .

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 031/644-014, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu ili putem maila poIjoprivredniredar@viIjevo.hr .

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *