Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VILJEVO

Donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka na području Općine Viljevo.

Autor:D.Š.

Jučer, (15. ožujka 2022. godine) u Viljevu, održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo. Vijećnici su podržali sve točke dnevnog reda. Tako je nakon usvajanja zapisnika sa 7. sjednice donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo.

Riječ je naime o 3 čestice, dvije u Kapelni i jednoj u Ivanovu ukupne površine 130 ha koje se daju u zakup na 10 godina (s mogućnošću višekratnog produljenja za isto razdoblje) po jediničnoj cijeni od 250 kuna/ha, temeljem broja stoke proporcionalno maksimalnom opterećenju proizvedenog dušika 170kg N/ha i na temelju toga odrediti će se određeni broj grla za određenu vrsta životinja i kategoriju po pojedinoj čestici pašnjaka. Nakon provedbe natječaja, zakupitelji će između sebe sklopiti Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka.

Također, donesena je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u
Projekt , “Opremanje Društvenog doma u Kapelni“ , kojim bi se kompletno opremila odnosno uredila unutrašnjost društvenog doma u Kapelni, te bi se provedbom istog objekt stavio u funkciju.

Na sjednici je donesen i Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća
Općine Viljevo
kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, da budu nepristrano radno tijelo kao i o ponašanju trećih osoba koje sudjeluju u raspravama

Načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević izvijestio je vijeće o trenutnom stanju na području Općine, te je istaknuo da je 14.2.2022. s radom započeo dječji vrtić sa 40 djece, te su zaposlene 4 odgajateljice, 1 spremačica i 1 kuhar, a u ponedjeljak je započela i mala škola za djecu koja će na jesen krenuti u školu te je zaposlena i jedna odgajateljica za 8 djece male škole koja idu po posebnom programu. Knežević se osvrnuo i na projekt “Zaželi 2” kojim je zaposleno 13 žena i obuhvaćeno 78 krajnjih korisnika, a koji završava u svibnju, istaknuo je važnost ovog projekta, te da se nada da će vrlo brzo biti raspisan novi natječaj programa Zaželi.

Što se tiče projekata, rekao je da je izdana lokacijska dozvola za vodoopskrbnu mrežu za naselje Krunoslavje, a što se tiče ceste Kapelna – Golinci uskoro kreće javna nabava za izvođača radova, a u planu je i prijava na natječaj spojne ceste Cret Viljevski – Ivanovo, koja je bitna za potrebe poslovne zone i za potrebe stanovnika naselja Ivanovo i Bockovac, te dodao kako su radovi na vatrogasnom domu u Viljevu u tijeku.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *