Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VILJEVO

U protekloj godini Općina Viljevo ostvarila je prihod od 9.367.021 kuna.

Autor:D.Š.
27.04.2022.

Općinsko vijeće Općine Viljevo, jučer , 26. travnja 2022. godine na čelu sa predsjednikom Općinskog vijeća Tomislavom Mađaričem održalo je svoju 9. sjednicu. Sve točke Dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Nakon usvajanja zapisnika sa 8. sjednice usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2021. Ukupna svota ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. iznosila je 9.367.021 kuna, dok su izvršeni rashodi i izdaci iznosili 9.901.924 kune. Obzirom na preneseni višak iz 2020. godine u iznosu od 3.179.244 kune, višak prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće rashoda i izdataka u budućem razdoblju iznosi 2.644.341 kunu, stoji u izvješću.

Također, usvojeno je i lzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Od planiranih 3.020,000 kuna u protekloj godini realizirano je 2.369,790,60 kn čime je izvršeno 78,4% od ukupno planiranih programa, a taj postotak bio bi i veći obzirom da nije bilo raspisanih natječaja za planiranu izgradnju nerazvrstane ceste. Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture od planiranih 500.000 kn izvršeno je 312.018,19 kn.

Osim usvojenih izvješća na sjednici je donesena Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viljevo, kojom je na prijedlog načelnika Dominika Kneževića temeljem analize dosadašnjih ugovora o zakupu i na temelju kvadrature koji ti zakupi imaju, utvrđen početni mjesečni iznos zakupnine koji se utvrđuje po m2 prostora mjesečno u kunama, prema vrsti djelatnosti (namjeni poslovno prostora) kako slijedi:

(1.) Prostori za ugostiteljsku djelatnost 15 kuna
(2.) Prostori za trgovačku djelatnost 15 kuna
(3.) Prostori za ljekarničku djelatnost 5 kuna
(4.) Prostori za proizvodne djelatnosti 5 kuna
(5.) Prostori za poljoprivrednu djelatnost:
– Prodajni prostor 1 kuna
– Skladišni prostor 1 kuna
(6.) Prostori za obrtničke djelatnosti 1 kuna
(7.) Prostori za neprofitne djelatnosti (udruge) 1 kuna
(8.) Garažni i skladišni prostor 1 kuna
(9.) Ostali poslovni prostori (uredi) 15 kuna

Načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević izvijestio je vijećnike o provedbi plana gospodarenja otpadom, te je naglasio da je bitno razvrstati otpad kako bi se smanjio miješani komunalni otpad. (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada). Također izvijestio je i o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2021. godini gdje je ostvareno 749.000 kuna prihoda odnosno 89% planiranih sredstava.

Također, izvijestio je o aktualnim investicijama te je rekao da se izgradnja centra u Viljevu odvija prema planu, nastavlja se sa uređenjem doma u Kapelni, podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu za solarnu elektranu Krnjak te će nakon izdavanja lokacijske dozvole temeljem ugovora sa HEP-om biti izvršen povrat do sada utrošenih sredstava, te dodao da je izdana je lokacijska dozvola za aglomeraciju Viljevo, a što se tiče javnih radova temeljem natječaja HZZ-a ove godine samo 80 osoba je kvota za cijelu Županiju što znači da će ove godine jedna osoba biti na javnim radovima za razliku od prijašnjih godina kada je taj broj bio 20 pa i više osoba.

Što se tiče projekta ceste Kapelna – Golinci Knežević je rekao da se projekt odvija prema planu, 1. faza od centra Kapelne do skretanja u Krunoslavje. Također na natječaju za predškolski odgoj (Dječji vrtić) Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade ostvareno je sufinanciranje od 130.000 kuna, te će 1. mjesec dječji vrtić biti besplatan, a što se tiče natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka čeka se još samo suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *