Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET DRŽAVNOG PRORAČUNA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje poziva građane koji nisu ostvarili pravo na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranje iz državnog proračuna, a smatraju da na to imaju pravo, a to im pravo nije utvrđeno da se jave s pripadajućim zahtjevima .

Autor/Izvor: D.Š./HZZO
Foto:HZZO

Stupanjem na snagu Zakona o Izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojim se povećao prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna, a koji se svake godine usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Ovim usklađenjem, pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2021. godini osigurane osobe ostvaruju kada ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.600,12 kuna, te osigurane osobe – samci, ukoliko im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.047,20 kuna.

Zbog ovih promjena HZZO će za osiguranike koji ostvaruju pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, to pravo utvrditi po službenoj dužnosti, a osiguranici će policu nesmetano moći koristiti.

Osiguranici koji smatraju da bi mogli ostvariti pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a to im pravo nije utvrđeno, mogu se radi eventualnog ostvarivanja prava obratiti nadležnom uredu HZZO-a putem e-maila, ukoliko to još nisu učinili.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *