Slider

Miholjština info

Prvi informativni portal Miholjštine

RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI JEDAN OD PRIORITETA OPĆINE MAGADENOVAC

Općina Magadenovac donijela nove mjere bespovratnih potpora u poljoprivredi.

Autor:D.Š.
15.05.2024.

Općinsko vijeće Općine Magadenovac (u utorak 14. svibnja 2024. godine) na čelu sa predsjednikom Općinskog vijeća Matkom Davidovićem, održalo je svoju 19. sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Magadenovac za 2023. godinu u kojoj su ostvareni prihodi u iznosu 2.124,779,18 eura, a ostvaren je višak prihoda u iznosu od 800.721,62 eura. Najvažniji prihodi ostvareni su od naftne rente, projekata, šumske rente, od imovine i dr., dok su najveći izdaci bili za održavanje objekata i komunalne infrastrukture, rekonstrukcija nerazvrstane ceste, za rad dječjeg vrtića, građenje infrastrukture u gospodarskoj zoni, razvoj poljoprivrede, kulture, sporta, socijalnu skrb, sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, za javne potrebe u obrazovanju te mnoge druge projekte.

Na sjednici je donesena i I. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2024.godinu. Obzirom na povećanje prihoda, povećana su proračunska sredstva za određene projekte kao što su popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica, održavanje objekata u vlasništvu Općine, izradu glavnog projekta Centra zaštićenih proizvoda u zoni (idejni i glavni projekt), nabavu vatrogasnog vozila, novi prekogranični projekt Srbija-Hrvatska, rad dječjeg vrtića i rekonstrukciju. (poboljšanje pedagoških standarda u vrtiću) . Za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Magadenovac u proračunu za 2024. planirana su sredstva u iznosu od 268.784,00 eura, dok je za financiranje programa građenja komunalne infrastrukture planirano 1.500.928,00 eura.

Prihodi od zakupa, prodaje, privremenog korištenja i prodaje i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2024. godini planirana su u iznosu od 240.000,00 €.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Magadenovac za 2024. godinu. Dobitnici javnih priznanja su: Stevo Kitak (Nagrada za životno djelo Općine Magadenovac za djelovanje u području zaštite ljudskih prava i poseban doprinos u Domovinskom ratu), Milorad Sakardžija (Nagrada za životno djelo Općine Magadenovac za djelovanje u području sporta, zdravstva i ljudskih prava), Kata Drašinac (Zahvalnica Općine Magadenovac za djelovanje u području očuvanja tradicije i kulturne baštine), te Mirjana Mićan (Nagrada Općine Magadenovac za djelovanje u području ljudskih prava, brige i skrbi o djeci)

Potpore u poljoprivredi
Donesen je i zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2023. godinu za koji je bilo predviđeno 39.817,00 € od čega je bilo utrošeno18.569,99 € od čega je najveći dio bio utrošen za Potpore osjemenjivanja u sektoru stočarstva (9.126,72 €), kontrola plodnosti tla (3.998,85 €), sufinanciranje osiguranja troška usjeva (3.573,65 €), sufinanciranje pregleda mesa na trihinelu (1,870,77 €), dok za potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika kao i za sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima nije bilo prijavitelja.

Nove mjere bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac

Na sjednici je donesen i Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Magadenovac. Uz dosadašnje, donesene su i 3 nove mjere bespovratnih potpora (Mjere 6, 7, 8)

Sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316:

Mjera 1: Potpora osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo i svinjogojstvo)
Iznos potpore:
− 100% prihvatljivih troškova, a maksimalno 100,00 EUR po kravi godišnje
− 100% prihvatljivih troškova, a maksimalno 100,00 EUR po svinji godišnje.

Mjera 2: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
Iznos potpore:
− 80 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 400,00 EUR godišnje po korisniku

Mjera 3: Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika
Iznos potpore:
− 50% troškova, maksimalno do 150,00 EUR godišnje po korisniku.

Mjera 4: Sufinanciranje troškova osiguranja usjeva od nepovoljnih vremenskih uvjeta u poljoprivrednoj proizvodnji
Iznos potpore:
− Potpora se odobrava u visini od 25% zaračunate ukupne premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Najviši iznos sufinanciranja tijekom jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi može iznositi maksimalno 700,00 EUR

Mjera 5: Potpora za kupnju plastenika i staklenika te opreme za iste
Iznos potpore:
− do 50% prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do 1.500,00 EUR po korisniku u tekućoj godini.

Mjera 6: Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
Iznos potpore:
− do 50% prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do 1.500,00 EUR po korisniku u tekućoj godini.

Mjera 7: Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje
Iznos potpore:
− do 50% prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do 1.500,00 EUR po korisniku u tekućoj godini.

Mjera 8: Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda
Iznos potpore:
− do 50% prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do 1.000,00 EUR po korisniku u tekućoj godini.

Sukladno Uredbi 2023/2831:

Mjera 1: Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima
Mjera 2. Sufinanciranje pregleda mesa na trihinelu.

Rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac provodi se 6 godina, a do sada ga je koristilo 107 korisnika.

Na sjednici je usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2023. godini za koji je isplaćeno ukupno 105.000,00 €, te donesen Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2024. godini koji obuhvaća 3. mjere:

Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Magadenovac (6.000,00€)
Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Magadenovac (6.000,00€)
Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora na području Općine Magadenovac (3.500,00€)

Uz ostale točke, donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Magadenovac za 2023. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2023.godinu, Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2024.godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općine Magadenovac o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine za 2023.godinu, Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i Plan zaštite od požara za područje Općine Magadenovac, te usvojeno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Magadenovac za polugodišnje razdoblje (01.07.2023. – 31.12.2023. g)

Na sjednici se također razgovaralo o razvrstavanju otpada, problemu odlaganja građevinskog otpada i postavljanju video nadzora na odlagališta, kao i o velikom broju napuštenih kuća i neodržavanih okućnica gdje nitko ne živi, a koje predstavljaju ugrozu za zdravlje i sigurnost ljudi te o mogućim načinima rješavanja ovog dugogodišnjeg problema o čemu će sigurno biti riječi na nekoj od budućih sjednica.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *