Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

TRCOVIĆ DOGOVORIO VEĆINU U GRADSKOM VIJEĆU

Sporazum je sklopljen u svrhu gospodarskog, kulturnog, socijalnog i sportskog razvoja Grada Donjeg Miholjca i prigradskih naselja.

SPONZORIRANI ČLANAK

Danas, 24.05.2021. u Velikoj dvorani dvorca Mailath u Donjem Miholjcu, potpisan je Sporazum o zajedničkoj programskoj suradnji u mandatu 2021.-2025. godine. Sporazum je potpisan između kandidata izabranima na Lokalnim izborima 2021. godine u Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca.

Kandidati izabrani na Lokalnim izborima 2021. u Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, koji će činiti većinu u Gradskom vijeću:

1. Igor Čupić (SDP, HSS, HSU)
2. Vatroslav Šrajer (DP, HNS, Snaga SiB)
3. Dražen Trcović (HDZ)
4. Josip Lukačević (HDZ)
5. Petar Dobi (HDZ)
6. Hrvoje Pleša (HDZ)
7. Dalibor Stanković (HDZ)

Kandidat za gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca Dražen Trcović poručio je:

Poštovani sugrađani,
ovom prilikom želio bih vam ukazati na važnost Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca je predstavničko tijelo svih građana i u koje ste vi izabrali svoje predstavnike radi donošenja različitih akata iz samoupravnog djelokruga Grada Donjeg Miholjca na izborima održanim dana 16. svibnja 2021. godine.

Nadležnosti Gradskog vijeća GDM određene su zakonima i različitim podzakonskim aktima.
 – donosi statut jedinice,
 – donosi proračun
 – donosi program gradnje i program održavanja komunalne infrastrukture
 – donosi prostorni plan i planove nižeg reda (urbanistički)
 – donosi program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 – donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice,
 – osniva radna tijela, bira i razrješuje njihove članove
 – imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 – uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice,
 – osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jls
 – obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u njegov djelokrug,
 – odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom jedinice ako pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa njezinih prihoda odnosno ako prelazi 1.000.000 kuna odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom jedinice ako pojedinačna vrijednost prelazi taj iznos samo u slučaju kad 0,5% prihoda jedinice iznosi manje 70.000 kuna

Razlika između gradskog vijeća i gradonačelnika je ta da je gradsko vijeće predstavničko tijelo dok je gradonačelnik izvršno tijelo koje pored ostalog izvršava i odluke izglasane na gradskom vijeću.

Potpisivanjem ovog Sporazuma o zajedničkoj suradnji u mandatu 2021.-2025. godina osigurali smo većinu u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca. Stoga je važno dati mi podršku i glas u drugom izbornom krugu koji će održati 30. Svibnja 2021. godine jer samo zajedno, Gradsko vijeće i ja kao gradonačelnik, uz pomoć Vlade RH i župan Anušić na čelu OBŽ možemo osigurati razvoj Donjeg Miholjca i prigradskih naselja.– istaknuo je kandidat za gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca Dražen Trcović

U kratkom video zapisu možete pogledati obraćanje Vatroslava Šrajera, Igora Čupića i Dražena Trcovića.

Fotogalerija:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *