Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

KAKO SU GLASALI BIRAČI MIHOLJŠTINE – REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.

LOKALNI IZBORI 2021.

Autor/izvor:D.Š./ DIP

GRAD DONJI MIHOLJAC

Goran Aladić i Dražen Trcović idu u 2. krug

Broj obrađenih biračkih mjesta: 14 od ukupno 14 (100,00%)

ZA GRADONAČELNIKA GRADA DONJEG MIHOLJCA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DONJI MIHOLJAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima7.495
pristupilo glasovanju3.05840,80%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)3.05840,80%
broj važećih listića3.01098,43%
broj nevažećih listića481,57%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1GORAN ALADIĆ – kandidat KANDIDAT GRUPE BIRAČA1.30442,64%
2DRAŽEN TRCOVIĆ – kandidat HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ1.02433,48%
3IGOR ČUPIĆ – kandidat SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU2297,48%
4IGOR GAVRANOVIĆ – kandidat KANDIDAT GRUPE BIRAČA2257,35%
5MIHAEL JURANEK – kandidat DOMOVINSKI POKRET – DPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSSNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB1555,06%
6IGOR KIŠ – kandidat KANDIDAT GRUPE BIRAČA732,38%

ZA GRADSKO VIJEĆE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DONJI MIHOLJAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima7.495
pristupilo glasovanju3.05840,80%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)3.05740,79%
broj važećih listića2.99197,84%
broj nevažećih listića662,16%
 LISTEBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GORAN ALADIĆ – nositelj liste1.12737,67%
2HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ DRAŽEN TRCOVIĆ – nositelj liste1.03234,50%
3DOMOVINSKI POKRET – DPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSSNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB VATROSLAV ŠRAJER – nositelj liste2658,85%
4SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU IGOR ČUPIĆ – nositelj liste2548,49%
5MOSTDEMOKRATSKI HSS – DHSSHRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB IGOR GAVRANOVIĆ – nositelj liste2086,95%
6KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA IGOR KIŠ – nositelj liste1053,51%

ZA ŽUPANA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
DONJI MIHOLJAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima7.495
pristupilo glasovanju3.05840,80%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)3.05740,79%
broj važećih listića2.88294,28%
broj nevažećih listića1755,72%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1IVAN ANUŠIĆ – kandidat
Kandidat za zamjenika: MATO LUKIĆKandidat za zamjenika: JOSIP MILETIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZNEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆAAKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANUHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUHRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPDEMOKRATSKI HSS – DHSSBLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZHRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
2.00065,40%
2VESNA VUČEMILOVIĆ – kandidatkinjaKandidat za zamjenika: KREŠIMIR ČABAJKandidat za zamjenika: ZLATKO AHIĆDOMOVINSKI POKRET – DPSTRANKA UMIROVLJENIKA – SU56718,54%
3IVICA MANDIĆ – kandidatKandidat za zamjenika: BOJAN AMANOVIĆKandidatkinja za zamjenicu: LIDIJA GAVRIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSNARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI31510,30%

OPĆINA MAGADENOVAC

Stjepan Živković osvojio novi mandat.

Broj obrađenih biračkih mjesta: 6 od ukupno 6 (100,00%)

ZA NAČELNIKA OPĆINE MAGADENOVAC

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MAGADENOVAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.449
pristupilo glasovanju74851,62%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)74851,62%
broj važećih listića72797,19%
broj nevažećih listića212,81%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1STJEPAN ŽIVKOVIĆ – kandidatDEMOKRATSKI HSS – DHSSHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ38251,06%
2MATKO DAVIDOVIĆ – kandidatSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS18925,26%
3VELIBOR AZENIĆ – kandidatMOSTDOMOVINSKI POKRET – DP15620,85%

ZA OPĆINSKO VIJEĆE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MAGADENOVAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.449
pristupilo glasovanju74051,07%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)74051,07%
broj važećih listića71696,76%
broj nevažećih listića243,24%
 LISTEBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZDEMOKRATSKI HSS – DHSS ZLATKO VUKOVIĆ – nositelj liste34748,46%
2SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS MATKO DAVIDOVIĆ – nositelj liste21530,02%
3MOSTDOMOVINSKI POKRET – DP VELIBOR AZENIĆ – nositelj liste15421,50%

ZA ŽUPANA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MAGADENOVAC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.449
pristupilo glasovanju72449,97%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)72449,97%
broj važećih listića68494,48%
broj nevažećih listića405,52%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1IVAN ANUŠIĆ – kandidat
Kandidat za zamjenika: MATO LUKIĆKandidat za zamjenika: JOSIP MILETIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZNEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆAAKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANUHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUHRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPDEMOKRATSKI HSS – DHSSBLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZHRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
44261,04%
2VESNA VUČEMILOVIĆ – kandidatkinjaKandidat za zamjenika: KREŠIMIR ČABAJKandidat za zamjenika: ZLATKO AHIĆDOMOVINSKI POKRET – DPSTRANKA UMIROVLJENIKA – SU13218,23%
3IVICA MANDIĆ – kandidatKandidat za zamjenika: BOJAN AMANOVIĆKandidatkinja za zamjenicu: LIDIJA GAVRIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSNARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI11015,19%

OPĆINA MARIJANCI

Darko Dorkić i Jasmina Mesaroš idu u 2. krug

Broj obrađenih biračkih mjesta: 6 od ukupno 6 (100,00%)

ZA NAČELNIKA OPĆINE MARIJANCI

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MARIJANCI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.890
pristupilo glasovanju1.11859,15%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)1.11859,15%
broj važećih listića1.09798,12%
broj nevažećih listića211,88%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1DARKO DORKIĆ – kandidat HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ50745,34%
2JASMINA MESAROŠ – kandidatkinjaKANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA45240,42%
3SAMIR KOVAČEVIĆ – kandidatHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSDOMOVINSKI POKRET – DP13812,34%

ZA OPĆINSKO VIJEĆE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MARIJANCI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.890
pristupilo glasovanju1.11759,10%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)1.11759,10%
broj važećih listića1.09097,58%
broj nevažećih listića272,42%
 LISTEBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ DARKO DORKIĆ – nositelj liste42238,71%
2KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA IVAN MESAROŠ – nositelj liste35932,93%
3KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA JOSIP DUKMENIĆ – nositelj liste20418,71%
4HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSDOMOVINSKI POKRET – DP SAMIR KOVAČEVIĆ – nositelj liste1059,63%

ZA ŽUPANA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
MARIJANCI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.890
pristupilo glasovanju1.11759,10%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)1.11759,10%
broj važećih listića1.06395,17%
broj nevažećih listića544,83%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1IVAN ANUŠIĆ – kandidat
Kandidat za zamjenika: MATO LUKIĆKandidat za zamjenika: JOSIP MILETIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZNEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆAAKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANUHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUHRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPDEMOKRATSKI HSS – DHSSBLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZHRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
72364,72%
2VESNA VUČEMILOVIĆ – kandidatkinjaKandidat za zamjenika: KREŠIMIR ČABAJKandidat za zamjenika: ZLATKO AHIĆDOMOVINSKI POKRET – DPSTRANKA UMIROVLJENIKA – SU23521,03%
3IVICA MANDIĆ – kandidatKandidat za zamjenika: BOJAN AMANOVIĆKandidatkinja za zamjenicu: LIDIJA GAVRIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSNARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI1059,40%

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Dominik Cerić osvojio novi mandat.

Broj obrađenih biračkih mjesta: 2 od ukupno 2 (100,00%)

ZA NAČELNIKA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
PODRAVSKA MOSLAVINA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima894
pristupilo glasovanju31335,01%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)31335,01%
broj važećih listića28591,05%
broj nevažećih listića288,95%
 KANDIDATIBROJ GLASOVA
1DOMINIK CERIĆ – kandidatHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ285

ZA OPĆINSKO VIJEĆE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
PODRAVSKA MOSLAVINA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima894
pristupilo glasovanju31335,01%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)31335,01%
broj važećih listića26183,39%
broj nevažećih listića5216,61%
 LISTEBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ ANA JAMBREŠIĆ – nositeljica liste261100,00%

ZA ŽUPANA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
PODRAVSKA MOSLAVINA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima894
pristupilo glasovanju31335,01%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)31335,01%
broj važećih listića29192,97%
broj nevažećih listića227,03%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1IVAN ANUŠIĆ – kandidat
Kandidat za zamjenika: MATO LUKIĆKandidat za zamjenika: JOSIP MILETIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZNEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆAAKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANUHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUHRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPDEMOKRATSKI HSS – DHSSBLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZHRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
24477,95%
2VESNA VUČEMILOVIĆ – kandidatkinjaKandidat za zamjenika: KREŠIMIR ČABAJKandidat za zamjenika: ZLATKO AHIĆDOMOVINSKI POKRET – DPSTRANKA UMIROVLJENIKA – SU3310,54%
3IVICA MANDIĆ – kandidatKandidat za zamjenika: BOJAN AMANOVIĆKandidatkinja za zamjenicu: LIDIJA GAVRIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSNARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI144,47%

OPĆINA VILJEVO

Dominik Knežević osvojio novi mandat.

Broj obrađenih biračkih mjesta: 4 od ukupno 4 (100,00%)

ZA NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
VILJEVO
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.579
pristupilo glasovanju63740,34%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)63540,22%
broj važećih listića54585,83%
broj nevažećih listića9014,17%
 KANDIDATIBROJ GLASOVA
1DOMINIK KNEŽEVIĆ – kandidatHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ545

ZA OPĆINSKO VIJEĆE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
VILJEVO
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.579
pristupilo glasovanju63740,34%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)63540,22%
broj važećih listića59994,33%
broj nevažećih listića365,67%
 LISTEBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ TOMISLAV MAĐARIĆ – nositelj liste38464,10%
2KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA DALIBOR DAKIĆ – nositelj liste12921,53%
3SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS MILORAD MALJKOVIĆ – nositelj liste8614,35%

ZA ŽUPANA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
VILJEVO
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima1.579
pristupilo glasovanju63740,34%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima)63740,34%
broj važećih listića59893,88%
broj nevažećih listića396,12%
 KANDIDATIBROJ GLASOVAPOSTOTAK
1IVAN ANUŠIĆ – kandidat
Kandidat za zamjenika: MATO LUKIĆKandidat za zamjenika: JOSIP MILETIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZNEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆAAKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANUHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSUHRVATSKA STRANKA PRAVA – HSPDEMOKRATSKI HSS – DHSSBLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZHRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
45170,80%
2VESNA VUČEMILOVIĆ – kandidatkinjaKandidat za zamjenika: KREŠIMIR ČABAJKandidat za zamjenika: ZLATKO AHIĆDOMOVINSKI POKRET – DPSTRANKA UMIROVLJENIKA – SU9615,07%
3IVICA MANDIĆ – kandidatKandidat za zamjenika: BOJAN AMANOVIĆKandidatkinja za zamjenicu: LIDIJA GAVRIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSSNARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI518,00%

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *