Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

13. LISTOPAD – MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

Prvi Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježen je 1989. godine.

Autor/Izvor:D.Š./RCZ RH
Foto//Izvor: RCZ RH

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. listopada. Dan se obilježava kao promicanje globalne kulture svjesnosti o riziku i smanjenju katastrofa.

Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada, u svijetu je ove godine fokusiran na jačanje suradnje sa zemljama u razvoju, s ciljem smanjenja šteta i gubitka. To je ujedno šesti od sedam ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030., čija je potpisnica i Hrvatska. Suradnja nije samo čin spašavanja i pružanja pomoći kada se katastrofa dogodi, već obuhvaća i preventivne aktivnosti koje vode izbjegavanju katastrofe, smanjenju njezinog utjecaja i ublažavanju posljedica. Suradnja je važna na svim razinama, od pojedinca, lokalne i regionalne do nacionalne razine.

Broj katastrofa i s njima povezanih ljudskih i materijalnih gubitaka je u porastu na svjetskoj razini. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije u nedavno objavljenom Atlasu smrtnosti i ekonomskih gubitaka izazvanih vremenskim, klimatskim i vodnim ekstremima 1970.-2019. ,nepogode i katastrofe vezane uz vrijeme, klimu i vodu činile su u posljednjih 50 godina 50 % svih katastrofa, 45 % svih prijavljenih smrtnih slučajeva i 74 % svih prijavljenih ekonomskih gubitaka na globalnoj raziniSuše, oluje, poplave i ekstremne vrućine u svijetu su uzrokovale najveći gubitak ljudskih života. Od 1970. do 2019. zbog suša je umrlo 650.000 ljudi, oluje su odnijele 577.232 života, a poplave 58.700. Zbog ekstremnih vrućina smrtno je stradalo 55.736 osoba.

Katastrofe nisu zaobišle ni Europu gdje su od 1970. do 2019. zabilježene 1.672 katastrofe, u kojima je smrtno stradalo 159.438 osoba. Ekonomski gubici dosegli su 476,5 milijardi američkih dolara. Globalni trend porasta broja katastrofa i velikih nesreća iskusila je i Hrvatska, koju su 2014. godine pogodile poplave u Slavoniji, 2017. nezapamćeni požari u Dalmaciji, a prošle godine razorni potresi. Uz to, kao i cijeli svijet, tako se i Hrvatska još uvijek bori i s koronavirusom, koji je u svijetu odnio već 4,5 milijuna života.
Donošenjem tri dokumenta smanjenja rizika od katastrofa: Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, Procjene sposobnosti upravljanja rizicima te Strategije smanjenja rizika od katastrofa, koja je u proceduri donošenja, Republika Hrvatska je  dala dodatan doprinos ispunjenju obveza proizašlih iz međunarodnih sporazuma:

  • – Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030.
  • – Ciljeva održivog razvoja UN-a iz 2015.g.
  • – Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama

 
Dokumente je izradilo Ravnateljstvo civilne zaštite uz sudjelovanje članova Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, kojom koordinira Ravnateljstvo civilne zaštite. Platforma na nacionalnoj razini ima veliku ulogu u promoviranju i poduzimanju aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa, a okuplja akademsku, operativnu i političku razinu s glavnim ciljem prijenosa znanja, davanja rješenja, ali i izrade raznih planskih dokumenata i njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa.
 
Strategija upravljanja rizicima od katastrofa je prvi takav dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanju rizicima od katastrofa, koji će usmjeravati aktivnosti i ulaganja na području upravljanja rizicima od katastrofa, odgovor na njih te oporavka. Dokument je ključan kao preduvjet za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027., koja će se prvenstveno usmjeravati na financiranje infrastrukturnih projekata namijenjenih za razvoj sustava civilne zaštite, a među ostalim i za edukaciju i  podizanje svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.
Donošenjem Strategije Hrvatska će ići u korak s modernim trendom upravljanja rizicima, gdje odgovornost na upravljanju leži na svakom pojedincu i gdje je razvidno da svaki sektor svojim ulaganjima doprinosi smanjenju rizika od katastrofa.
 
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa u Hrvatskoj
Svake godine na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) potiče na obilježavanje jednog od ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa. Ove godine obilježavamo cilj „Značajno unaprijediti međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju, kroz održivu potporu provedbi njihovih nacionalnih aktivnosti za provedbu Okvira do 2030.“

Ravnateljstvo civilne zaštite kontinuirano djeluje na razmjeni informacija i naučenih lekcija te pruža pomoć u postizanju ciljeva koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa kroz niz međunarodnih projekata, inicijativa i bilateralnih sporazuma. Ove godine, u tjednu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, održava se i terenska vježba u Banja Luci, u sklopu projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“.

To je projekt, financiran iz Instrumenta pred pristupne pomoći, kojeg provodi  Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima (AZUR), kao projektnim partnerom, pružajući, kroz više od 60 aktivnosti, stručnu ekspertizu, s primarnim ciljem smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u BIH, kao jedan od ključnih pretpostavki za ulazak BiH u Mehanizam unije za CZ. Ovom aktivnosti, kao i cijelim projektom, Republika Hrvatska ispunjava jedan od ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa kroz jačanje suradnje i pružanje pomoći  zemljama u razvoju na području smanjenja rizika od katastrofa, ali i upravljanja krizama.
 
Poseban naglasak na koji ove godine, obilježavanjem Međunarodnog dana SROKa, Ravnateljstvo civilne zaštite želi dati, jest ulaganje u najmlađe generacije i edukaciju djece i mladih na temu smanjenja rizika od katastrofa, kao prioritet Ravnateljstva u naporima podizanja svijesti i promocije važnosti smanjenja rizika od katastrofa. S tim ciljem planirano je niz aktivnosti diljem Hrvatske.
 
Centralni dio obilježavanja bit će fokusiran na prezentaciju edukativnih modela katastrofa, nabavljenih kroz projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ djeci u osam osnovnih škola u četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek), koji će poslužiti učenicima u upoznavanju s poplavama, potresima, krškim krajolikom, erozijom i vulkanom. Osim modela katastrofa, u svim školama bit će izložen i funkcionalno prikazan dio opreme koju koristi Državna intervencijska postrojba pri odgovoru na katastrofe.
 
Sam projekt, čiji nositelj je Ravnateljstvo civilne zaštite, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, vrijedan je  14.506.976,36 kn , od čega se 85 % bespovratnih sredstava financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz državnog proračuna.

Glavni cilj je edukativnim aktivnostima jačati otpornost zajednice na katastrofe, odnosno stvoriti temelje za daljnji razvoj i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u sve dijelove društva te podizanje svijesti i edukacija mladih i djece uvođenjem teme smanjenja rizika od katastrofa u nastavni proces. Uz već nabavljene modele katastrofa, kroz projekt će se izraditi stručni priručnik za učitelje i brošure za učenike osnovnih škola te nabaviti edukacijsko vozilo – simulator potresa.

Prigodna obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa upriličit će i se u svim županijama u koordinaciji područnih ureda i službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *